Samen op pad
Welkom Voor wie? Wie ben ik? Hoe werk ik? Contact Activiteiten Inspiratie Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden Samen op pad

Meld je hier aan voor meer inspiratie, artikels en tips:
Naam: E-mailadres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe hebben anderen het beleefd?

Lees de ervaringen van cliënten hier.

 

Het is ons doel als Samen op pad, gevestigd te Berkendreef 7, 2360 Oud-Turnhout, om onze cliënten de best mogelijke service te bieden en hen zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij de samenwerking.

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en gesprekken, georganiseerd door Samen op pad.

Deelnemers/cliënten worden geacht de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaren zich hiermee akkoord wanneer zij ervoor kiezen een activiteit of één-op-één traject op te starten.

Samen op pad heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op www.samenoppad.be.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan activiteiten/gesprekken georganiseerd door Samen op pad is geheel op eigen risico. In geen enkel geval kan Samen op pad verantwoordelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade als gevolg van de activiteiten/gesprekken van de deelnemer/cliënt, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Deelname aan de activiteiten/gesprekken betekent dat deelnemer/cliënt akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog of psychotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Samen op pad kan enkel garanderen haar uiterste best te doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

 

De activiteiten/gesprekken bij Samen op pad zijn niet bedoeld als medisch of psychiatrisch advies of als vervanging voor behandelingen/therapieën voorgeschreven door een arts of andere medische vakkundige.

 

Betaling

Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld. Er is geen betaalterminus aanwezig, dus deelnemers/cliënten worden geacht (steeds) voldoende geld bij zich te hebben.

 

Afspraak verplaatsen of annuleren

Het verplaatsen of annuleren van afspraken door deelnemer/cliënt dient minimaal 5 werkdagen vooraf te gebeuren, zodat de vrijgekomen tijd opnieuw gevuld kan worden. Agenda's zijn vaak lang van te voren ingevuld en gereserveerd; een last-minute wijziging betekent vaak een gemiste kans voor anderen om een gesprek in te plannen, alsook een rechtstreeks inkomensverlies voor Samen op pad.

 

Indien afspraken korter dan 5 werkdagen vooraf worden verplaatst of geannuleerd, wordt er 50% van de sessie aangerekend (uitzondering: overmacht, zoals ongeval of ziekte).

Ook Samen op pad behoudt het recht een afspraak te annuleren, in geval van overmacht.

 

 

Activiteiten (cursussen, workshops, e.d.) annuleren

Samen op pad behoudt het recht een activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder: onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. Als Samen op pad de volledige activiteit annuleert, ontvangt de deelnemer een volledige teruggave van het reeds betaalde cursusgeld. Eventuele extra onkosten reeds gemaakt door de deelnemer (zoals reiskosten kennismakingsgesprek,...) worden niet vergoed.

 

Wanneer de deelnemer onverhoopt niet kan deelnemen aan de activiteit en dus om een annulering vraagt, zal het geld niet worden teruggestort, maar kan deze te allen tijde op een later tijdstip deelnemen aan een activiteit naar keuze. Het reeds betaalde bedrag zal in mindering worden gebracht op de dan geldende prijs.

Bij voortijdige stopzetting van de activiteit door de deelnemer, vindt er geen (gedeeltelijke) terugbetaling plaats.

 

 

Facturatie

Facturen worden één keer per kwartaal opgemaakt (kwartaaleinde). Indien de deelnemer/cliënt een factuur wil ontvangen, dienen de gegevens tijdig en correct te worden doorgegeven (minimaal één week voor het einde van het kwartaal).